Palmebladsastrologi


En livshistorie på et gammelt palmeblad

Forestil dig at være et sted i Indien i en landsby langt fra alfarvej. Du sidder ved et skrivebord over for en inder, der pludselig læser dit navn og din livshistorie op fra et palmeblad, som han påstår, er omkring to tusinde år gammelt – og at den eneste oplysning, som han fik om dig, da du kom, var dit tommelfingeraftryk på et stykke papir …

Det var, hvad der skete i 1994, da jeg var rejst til Indien for at søge svarene på nogle af livets store spørgsmål: Hvorfor er vi hér? Hvad er meningen med livet? Styrer vi selv vores liv – eller er skæbnen forudbestemt? Er alt muligt?

Oplevelsen af at få læst mit palmeblad var fuldstændig overvældende og gennemgribende … Hvordan kunne man for omkring to tusinde år siden forudse, at jeg ville blive født på det angivne tidspunkt, og at mit liv ville forløbe som beskrevet på bladet?

Selvom palmebladsbesøget rystede mig i min grundvold – i min fundamentale opfattelse af, hvad virkeligheden er – var jeg samtidig opfyldt af en stor taknemmelighed over at have opnået denne erfaring.

Fra første færd følte jeg en dyb forpligtigelse til at dele forløbet med den vestlige verden – en sådan oplevelse er jo kun de få beskåret, der ligesom jeg vælger at besøge et palmebladskontor i Indien. Ved at dele min historie ville jeg skabe muligheden for, at også andre kan få øje på lidt af det, som befinder sig uden for rammerne af, hvad vi tror er muligt. 

Overvejelserne blev starten på denne bog, der i dag rummer meget andet om rejsen til Indien, livet og dets facetter.

Læs mere i undermenuerne til denne menu.