Lydoptagelse fra Lisbeths session


Tilbage i 1994, da jeg besøgte palmebladsastrologen, optog jeg hele sessionen med en medbragt båndoptager. 

Du kan høre et uddrag af min session ved at aktivere lydsporet i bunden af denne side.

Inden du lytter, vil jeg gerne introducere de personer, som var til stede. Du vil kunne høre:  

  • en medarbejder, der læser op fra mit palmeblad på det indiske sprog Tamil, som informationerne oprindeligt blev nedfældet på dér 
  • en anden medarbejder, der oversætter disse oplysninger fra det indiske sprog til engelsk
  • en indisk gentleman – en kunde, der hjælper mig med at forstå det hele

Jeg mødte denne indiske gentleman og hans ven om morgenen, da jeg ankom til palmebladskontoret. De ventede allerede på deres sessioner, og vi begyndte straks at tale sammen. Senere, da deres palmeblade var fundet, var denne herre så venlig at invitere mig til at overvære hans session. På den måde fik jeg lejlighed til forberede mig på det, der ville ske, når det blev min tur. Jeg var meget taknemmelig for, at samme gentleman også tog mod mit tilbud om at overvære min session, fordi han hjalp mig med at forstå, hvad der foregik, og hvad der blev sagt. Jeg havde svært ved at forstå det engelske, som kom fra den anden medarbejder, bl.a. fordi han talte hurtigt og ikke havde forståelse for, at jeg ingen forkundskab havde til det, han talte om. 

Foruden personerne i vores lokale var der noget af et leben i bygningen. Andre kunder fik læst deres palmeblade i tilstødende kontorer, nogle ventede, og andre medarbejdere vandrede rundt – derfor er der en del baggrundsstøj på optagelsen.

I det følgende uddrag – som tager ca. syv minutter – vil du høre oplysninger fra “mit” palmeblad om:

  • min natur og mine egenskaber
  • mine søskende – deres antal og køn
  • mit navn og mine forældres navne
  • det faktum at ens palmeblad kun er tilgængeligt, når man har nået netop den alder, som der står på palmebladet, at man vil have, når man kommer for at få det læst

Mht. alder så er der en forskel på den måde, man udregner og angiver menneskers alder i Indien og i Vesten. I Indien er man et år “foran” forstået på den måde, at et nyfødt barn i Indien anses for at være ét år fra den dag, det bliver født og frem til dets første fødselsdag. Efter at det har levet i ét år, anser man dets alder for at være to år. I Vesten gør vi det anderledes, idet vi anser et nyfødt barn for at være nul år fra fødslen og ét år frem. Først efter det har levet ét år, anser vi det for at være ét år. Denne forskel i aldersbetegnelsen gav anledning til lidt forvirring i forbindelse med oplysningerne på dette lydspor, da jeg anså min alder for at være 32 år, mens inderne betegnede min alder som værende 33 år. 

I bogen kan du læse mere om de informationer og forudsigelser om mit liv, som stod på dette palmeblad. Jeg deler også, hvordan det påvirkede mig at modtage oplysningerne netop på dette tidspunkt i mit liv, hvor det var forudsagt, at jeg ville komme og få palmebladet læst …